எனது நாட்குறிப்புகள்

யுத்த காண்டம்

Posted by ம​கேஷ் மேல் திசெம்பர் 5, 2009

இராமாயணம் தொடர்கிறது . . .

மீண்டும் யுத்த காண்டம்
இம்முறை
இராவணப் படையால்
இராமன் கொல்லப்பட்டான்

இராமனின் பெயரால்
சீதை சபதமேற்றாள்

ஆரிய சூழ்ச்சி வென்றது
போர்களத்தில்
இராவணன் வீரமரணமடைந்தான்

கதைக்களம் அதே தான்
காரண காரியங்கள் மாறின
யுத்த காண்டம் முடிவதில்லை

ஆரியம் திராவிடம்
பெளத்தம் சைவம்
தொழிலாளி முதலாளி
பிரிவுகள் ஒழிந்து
மானுடச் சமுத்திரமாய்
மனிதகுலம் எழும்வரை!

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: