எனது நாட்குறிப்புகள்

கவிதை பக்கங்கள்

Posted by ம​கேஷ் மேல் திசெம்பர் 18, 2009

இலக்கிய இதழின்
கவிதைப் பக்கத்தை
திறக்கும் பொழுது
எனக்குள்
அவை புரிபடுமா
என்ற பயம்
புரிய வேண்டுமே
என்ற தவிப்பு
புரியாத முதல் கவிதையால்
அந்த பக்கத்தின்
அனைத்துக் கவிதைகளையும்
தவிர்த்து
அடுத்த பக்கத்திற்கு
திருப்பும் அவசரத்தில்
தோல்வியின் வெறுப்பு

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: