எனது நாட்குறிப்புகள்

எச்சரிக்கையா சாபமா

Posted by ம​கேஷ் மேல் திசெம்பர் 22, 2009

எச்சரிக்கை
சாபமாய்
தப்பர்த்தப் படுத்துவதற்கான
வாய்ப்பு
எப்பொழுதும்
எதிர்பார்ப்புகளுக்கும்
எதார்த்தர்த்திற்கும்
இடையே
ஊசலாடிக் கொண்டிருக்கிறது

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: