எனது நாட்குறிப்புகள்

புதிய சட்டசபை கட்டிடம்

Posted by ம​கேஷ் மேல் மார்ச் 14, 2010

ஜனநாயகத்தின் மீது ஒரு புதிய சமாதி

பிரம்மாண்டமாய், நவீனமாய், மிரட்டலாய்

ரத்த வெறிபிடித்த வௌவால்களுக்கு

பிடித்த நிறத்தில், பிடித்த வடிவத்தில்

வேட்டைக்கான அனுமதிக்காய்

இனி அவை இங்கே தொங்கும்

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: