எனது நாட்குறிப்புகள்

யார் படமெடுப்பீர்கள்!

Posted by ம​கேஷ் மேல் மார்ச் 15, 2010

பிரிட்டிஷ் கொடி
எரிக்கப்பட்டது குறித்து
படமெடுத்ததெல்லாம் சரி
இப்பொழுது
எதிர்க்கப்பட வேண்டிய
நாடு வேறு
எரிக்கப்பட வேண்டிய
கொடி வேறு
யார் படமெடுப்பீர்கள்!

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: