எனது நாட்குறிப்புகள்

திப்புவின் பீரங்கிகள்

Posted by ம​கேஷ் மேல் மார்ச் 16, 2010


அருங்காட்சியகத்திற்கு
வெளியே
திப்புவின் பீரங்கிகள்
என்னிடம் கூறின
நாங்கள்
காலத்திற்கு முன்பே
காட்சியாக்கப்பட்டு விட்டோம்
எங்கள் கடமைகள்
மீதமிருக்கின்றன

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: