எனது நாட்குறிப்புகள்

ஈழ மக்களின்

Posted by ம​கேஷ் மேல் ஜூன் 8, 2010

எனக்கு
ஈழ மக்களின்
கதி குறித்து
எல்லா நம்பிக்கைகளும்
வற்றிவிட்டன

ஏமாற்றுதல்,
வஞ்சகம், வெறி,
முரட்டு பிடிவாதம், துரோகம்,
பசப்பு, பகட்டு
மாபெரும் சதிகள்
எல்லாமுமாய் சேர்ந்து
என்னை நிர்மூலமாக்கிவிட்டன

எனினும் வேரற்று
இனமே அழிந்துவிடாமல்
எங்கேனும்
மீண்டும் துளிர்க்கும்
என்ற கடைசி நம்பிக்கைக்கு
காரணம்
சிங்கள வீரனே!

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: