எனது நாட்குறிப்புகள்

பிரார்த்தனை

Posted by ம​கேஷ் மேல் ஜூன் 19, 2010

“மூளையை நம்புவதைவிட
முழங்காலை நம்பு”
சரிதான்
முழங்காலை இயக்குவதற்கேனும்
மூளை வேண்டுமே
மூதேவி!

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: