எனது நாட்குறிப்புகள்

யாருக்கான​வை என் காதல் கவி​தைகள்?

Posted by ம​கேஷ் மேல் ஏப்ரல் 23, 2011

உனக்குத் ​தெரியுமா?
நான் காதல் கவி​தைக​ளை
வாசிப்பதில்​லை!

உனக்குத் ​தெரியு​மே!
என் காதல் கவி​தைக​ளை
நான் எழுதுவதுமில்​லை!

நம் இருவருக்கும் மட்டு​​மே
​சொந்தமானது
என் காதல் கவி​தைகள்

ஒவ்​வொரு உயிரினத்திற்கும்
தன் இ​னை​யைக் கவர
அவற்றிற்​கே உரிய
சங்​கேதங்களும்
வாச​னைகளும் உண்டாம்

அ​வை
வே​றெவற்றிடமிருந்தும்
களவாட முடியாத​வை
களவாடக் கூடாத​வை

என்னுள் வழியாக
உன் கன்னத்தில்
இன்​னொருவன்
முத்தமிடுவ​தை​யோ
உன்னுள் வழியாக
இன்​னொருவள்
கன்னத்தில்
நான் முத்தமிடுவ​தை​யோ
நானும் விரும்ப மாட்​டேன்
நீயும் விரும்ப மாட்டாய்

காதலிலிருந்து காமத்​தை
பிரிக்க முடியும்
என எனக்குத் ​தோன்றவில்​லை

இயற்​கையின் எ​ல்லாவற்​றையும்
மீற ​வேண்டும் என்பதிலிருந்து
​தொடங்குவதில்​லை வாழ்க்​கை
மீற ​வேண்டிய தருணங்களிலிருந்து
​தொடங்குவ​தே வாழ்க்​கை

எல்​லோரும் எல்​லோ​ரையும்
ஏ​தேனும் ஒரு சமயத்தில்
அல்லது எப்​பொழுதும்
காதலித்துக் ​கொண்​டே தான்
இருக்கி​றோம்
பால் ​வேறுபாடுக​ளே இல்​லை

எல்லா காதலும்
காமத்தில்
முடிய ​வேண்டியதில்​லை

நம் காதல்,
காதலில் துளிர்த்து
காமத்தில் உச்சத்​தை
அ​டைகிறது

நமக்கான காதல் பாடல்க​ளை
நா​மே எழுதி
இ​சை​கோர்த்து
பாடப் பழகிக் ​கொள்கி​றோம்

ஊடலும் கூடலுமான
நம் காதலின் வழி​யே
நம் வாழ்க்​கை
உன்மத்தம​டைகிறது

அடுத்தவரின் படுக்​கைய​றை​யை
மட்டுமல்ல
ஒரு பாடலின் வழி​யே
ஒரு கவி​தையின் வழி​யே
ஒரு காட்சியின் வழி​யே
இன்​னொருவனின்
காதலுக்குள் நு​ழைவதும்
அநாகரீகமான​தே

நீ​யே கூச்சப்படுமளவிற்கு
எத்த​னை​யோ
காதல் கவி​தைக​ளை
நான் பாடியிருக்கி​றேன்.

அ​வை இன்​னொருவர்
​கேட்பதற்​கோ
பாடுவதற்​கோ
ஆனதல்ல

​பொதுவுட​மை​யை
தனியுட​மை
ஆக்குவ​தை விட
அ​யோக்கியத்தனமானது
ஆபத்தானது
தனியுட​மை​யை
​பொதுவுட​மையாக்குவது

என்ற நம்பிக்​கைகளில்
​வேர்பிடித்து
பாடப்பட்ட​வை
நம் காதல் கவி​தைகள்

என் மக​ளோடும்
என் மக​னோடும்
வானத்திற்கு கீ​ழே மட்டுமல்ல
​மே​லேயுமான
எல்லாவற்​றை பற்றியும்
விவாதிக்கப் ​போகின்ற
நாளுக்காக
ஆவ​லோடு காத்திருக்கி​றேன்.

​கோணங்களும், ​நோக்கங்களும்
இலக்குகளு​மே
ப​டைப்புக்கான தகுதி​யை
தீர்மானிக்கின்றன
த​லைப்புகள் அல்ல!

உனக்கு பிடித்திருக்​கோ
பிடிக்கவில்​லை​யோ
​தெரியவில்​லை
அ​நேகமாக
நீ ​கேட்டுக் ​கொண்டதற்காக
இது வ​ரை
நான் எழுதிய
ஒ​ரே காதல் கவி​தை
இதுவாகத் தான் இருக்கும்!

Advertisements

ஒரு பதில் to “யாருக்கான​வை என் காதல் கவி​தைகள்?”

  1. ம்.. சூப்பர்..

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: