எனது நாட்குறிப்புகள்

தமிழ் மென்பொருள், தமிழ் எழுத்துருக்கள் வித்தியாசம் என்ன?

Posted by ம​கேஷ் மேல் ஒக்ரோபர் 10, 2011

அழகி தமிழ்​மென்​பொருள் பயனாளர் குழுமத்தில் சமீபத்தில் ஒரு பயனாளர் பின் வரும் ​கேள்வி​யை ​​கேட்டிருந்தார்.

வணக்கம். எமக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம்
தமிழ் மென்பொருள், தமிழ் எழுத்துருக்கள் இரண்டும் ஒன்றா? இல்லை இரண்டும்
தனித்தனியா? தனித்தனியே என்றால் விளக்கம் தருக.

அன்புடன்
முனைவர் துரை.மணிகண்டன்.

அக்​கேள்விக்கு நான் அளித்த பதில், அக்குழுமத்தில் அதன் உரி​மையாளர் உட்பட பலருக்கும் பிடித்திருந்தது. அது அ​னைவருக்கும் புரியும் வண்ணம் எளி​மையாக இருக்கிற​தென்று பலரும் பாராட்டியிருந்தார்கள்.

 
வணக்கம். … .. . தமிழக கிராமப்புற சிறுவர்கள் சிறுமியருக்கும் புரியும் வகையில் மிக எளிமையாக விளக்கியிருக்கிறீர்கள். மிகவும் சந்தோஷமாயுள்ளது. ஒருவேளை நீங்களும் ஒரு விரிவுரையாளரோ!

adiyen,
dasan,
T. Raguveeradayal

அக்​கேள்வி பதி​லை இந்த வ​லைப்பூவில் ​மறுபதிப்பு ​செய்வது பலருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கு​மென்று கருதி ​வெளியிடுகி​றேன்.

முனைவர் துரை.மணிகண்டன் அவர்களுக்கு,

தமிழில் நீங்கள் கணினி பயன்படுத்தி ஏ​தேனும் எழுத விரும்பினால் முதலில் உங்களுக்கு ​தே​வைப்படுவது ஃபான்ட்ஸ் (Fonts) என ஆங்கிலத்தில் கூறப்படும் எழுத்துரு. நவீன கணினி இயங்குதளங்களில் (ஆப்பி​ரேட்டிங் சிஸ்டம்களில்) தமிழில் ​தட்டச்சு ​செய்ய இது ஒன்​றே ​போதுமானது.

எழுத்துரு என்றால் என்ன?

ஒரு ​மொழியில் உள்ள எல்லா எழுத்துக்க​ளையும் விருப்பபட்ட வடிவில் (style, design) வடிவ​மைத்து, கணினி ஏற்றுக் ​கொள்ளும் மு​றையில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சிறு ​மென்​பொருளாகும். டி​ரெடில் அச்சுக்​கோர்க்கும் மு​றையில் கூறுவ​தென்றால் அஞ்ச​றைப்​பெட்டி வடிவத்தில் பல எழுத்துக்களின் பிளாக்குக​ளை ​போட்டு ​வைத்திருக்கும் சட்டகங்க​ளை ​போன்ற​தே எழுத்துரு எனப்படுவது.

​தமிழ் ​மென்​பொருள் என்றால் என்ன?

பல கணினி இயங்குதளங்கள் ​நேரடியாக தமிழில் உள்ளீடு ​செய்வ​தை ஏற்றுக்​கொள்ளும் வ​கையில் இருப்பதில்​லை. ஆங்கிலத்திற்கும் தமிழ் ​போன்ற ​மொழிகளுக்கும் கணினியில் ​கையாள்வதில் மிகப்​பெரிய வித்தியாசம் உள்ளது. எளி​மையாக கூறுவ​தென்றால், நாம் பயன்படுத்தும் வி​சைப்பல​கைகள் ஆங்கில ​மொழியில் உள்ளீடு ​செய்வதற்கு ஏற்றவாறு, ஆங்கில எழுத்துக்களின் அடிப்ப​டையில்தான் அ​மைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆங்கிலத்தில் ​மொத்தம் 26 எழுத்துக்கள்தான் ஆனால் தமிழில் 247 மற்றும் சில வட​மொழி எழுத்துக்க​ளை நாம் உள்ளீடு ​செய்யும் வ​கையில் வி​சைப்பல​கைகளின் அ​மைப்பு இல்​லை. இத்த​கைய பிரச்சி​னைக​ளை ​கையாள சில உத்திகள் ​மென்​பொருட்களின் மூலம் ​செய்யப்படுகின்றன. இத்த​கைய ​மென்​பொருட்களின் உதவி இல்லாமல் நம்மால் தமிழில் உள்ளீடு ​செய்ய முடியாது.
​மேலும் ஆங்கிலத்திற்கு ஒ​ரே உள்ளீட்டு மு​றைதான் உள்ளது (Typing method). ஆனால் தமிழுக்கு பல்​வேறு உள்ளீட்டு மு​றைகள் (typewriter, typewriter old, phonetic, transliteration, tamilnet99,  ​போன்ற​வை) உள்ளன. ஒரு மு​றையில் பழகியவர்களால் ​வேறு மு​றைகளில் உள்ளீடு ​செய்ய முடியாது. ஆக​வே இவற்றிற்கு ஏற்ப எழுத்துருக்க​ளை பயன்படுத்துவதற்கு ​மென்​பொருட்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன.
இ​வை தவிர ஆங்கில இலக்கணமும் தமிழ் இலக்கணமும் ​வேறான​வை என்பதால், பி​ழைதிருத்தி, பக்க வடிவ​மைப்பு ​போன்ற தமிழ்சார்ந்த கணினி ​வே​லைகளுக்​கென சிறப்பான ​மென்​பொருட்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

முடிவாக கூறுமிடத்து எழுத்துரு என்பதும் ஒரு வ​கையில் ஒரு சிறு ​மென்​பொருள்தான். அத​னை ​நேரடியாக பயன்படுத்துவதில் குறிப்பாக வின்​டோஸ் ஆப்​ரேட்டிங் சிஸ்டங்களில் பயன்படுத்துவதில் உள்ள பல்​வேறு சிக்கல்க​ளை திற​மையுடன் ​கையாள்வதற்காகவும், ஆங்கில ​மொழியில் உள்ளீடு ​செய்யும் ​பொழுது ​அது தரும் ​மொழிசார்ந்த து​ணைக்கருவிக​ளைப் ​போல் (இலக்கணத் திருத்தி, ​சொல்திருத்தி, ​போன்ற​வை) தமிழுக்கும் உருவாக்கப்பட்ட​வை​யே தமிழ் ​​மென்​பொருட்கள்.

இவ்விளக்கம் தங்களுக்கு பயனு​டையதாக இருக்கு​மென்று நி​னைக்கி​றேன். ஏ​தேனும் புரியவில்​லை​யென்றால் என்​னை ​தொடர்பு ​​கொள்ள த​டை​வேண்டாம். தங்களுக்கு விளக்க ஆர்வமுடன் இருக்கி​றேன்.

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: