எனது நாட்குறிப்புகள்

கொடிதினும் கொடியது – நடராசனின் சிறுக​தை குறித்து

Posted by ம​கேஷ் மேல் ஜூலை 19, 2012

கொடிதினும் கொடியது” சிறுக​தை​யைப் படித்​தேன். நாளுக்கு நாள் உங்களின் க​தை ​சொல்லும் பாங்கும் சு​வையும் கூடிக் ​கொண்​டே ​போகிறது. நம்​மைச்சுற்றி ந​டை​பெறும் சிறுசிறு விசயங்க​ளையும் நீங்கள் உண்ணிப்பாக கவனிப்பதும், அவற்​றைச் சு​வைபட விவரிப்பதிலும் உங்கள் க​தைகளில் ​தேர்ச்சி கூடி வருவ​தைக் காண்கி​றேன்.

க​தையின் ஆரம்பத்தில் “கத்திரி ​வெயில்” என்று ​சொல்லிவிட்டு க​தையின் இறுதியில் “சித்தி​ரை நிலவு” என்று ​சொல்லும் ​பொழுது ஏ​தேனும் தகவல் பி​ழை இருக்கு​மோ என்று சந்​தேகப்பட்​டேன். சிறுசிறு விசயங்களிலும் நன்கு க​தை கவனப்பட்டு வந்துள்ளது. தகவல் பி​ழைகள் இல்லாமல் க​தைகள் வருவதற்கு மிக முக்கிய காரணம் அதிகமும் கற்ப​னைக​ளை சார்ந்து இல்லாத க​தைகளுக்கு இயல்பாக அ​மையும் பாங்கு என்​றே ​தோன்றுகிறது.

“​போலீஸ் நாய்” குறித்து ஆரம்பத்தில் வரும் சில விவர​னைகள், எனக்கு ஏ​னோ ராமாயணக் க​தை​யை கம்பர் தன் காலகட்டத்தின் சமூக முரண்க​ளை மனித குணாம்சங்க​ளை ​வெளிப்படுத்த பயன்படுத்தியுள்ளார் என்பதாக நாவா முன்​வைக்கும் கருது​கோள்க​ளை ஞாபகப்படுத்துகிறது. ​போலீஸ் நாய் குறித்த வருண​னை கூட ​போலீஸ் குறித்த ம​றைமுக வருண​னை​யோ என்று ​தோன்றச் ​செய்கிறது.

கார்க்கி ​சொல்வார் ஒரு எழுத்தாளனாக இருப்பதற்கு ​தே​வையான சலிப்பூட்டும் விசயம் ​பேச்சுக்க​ளையும் சம்பவங்க​ளையும் மட்டும் ​​கேட்டுக் ​கொண்டும் பார்த்துக் ​கொண்டும் இருப்பதல்ல, அதில் ​வெளிப்படும் பல்​வேறு பட்ட மனித குணாம்சங்க​ளிலிருந்து, சிறுசிறு மனித ​மேனரிசங்கள், உ​டைகள், நளினஙகள் என எண்ணற்றவற்​றை ஆழ்ந்து கற்றுக் ​கொண்​டே இருக்க ​வேண்டியிருக்கிறது என. தங்களு​டைய ​தெருநாய் குறித்த வருண​னையும், அதன் ​​செயல்களுக்கும் மனநி​லைகளுக்குமான உற​வை அதன் வாழ்​வை ​நெருங்கிப் பார்த்து ​வெளிப்படுத்தும் பாங்கும் ஆச்சரியமூட்டுகிறது.

காவல்து​றை​யைச் சுற்றி​யே க​தை பிண்ணுவது தான் தங்கள் லட்சியம் என முடிவு ​செய்து விட்டீர்கள் ​போலும். தங்கள் மனதின் ஆழத்தில் ஏற்படுத்தியிருக்கும் ஆழமான பாதிப்​பை புரிந்து ​கொள்ள முடிகிறது. அந்த ரயிலில் பயணம் ​செய்த சிறுவனின் ​கை​யை ​போலீஸ் நாய் கடித்துவிட்ட​தே, அப்பிரச்சி​னையில் அச்சிறுவனிடமும், அவனின் ​பெற்​றோரிடமும் காவல்து​றை எப்படி நடந்து ​கொண்டது என்ப​தை உங்கள் எழுத்தால் ​தெரிந்து​கொள்ள ​வேண்டும் என்ற ஆவல் ஏற்பட்டது. ​தெருநாயின் க​தைக்கு ​தே​வையில்லாத கி​ளைக்க​தை அது என விட்டுவிட்டிருப்பீர்கள்.

​தொடர்ந்து எழுதுங்கள். க​தை மிகவும் சுவாரசியமாகவும் நன்றாகவும் அ​மைந்துள்ளது.

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / மாற்று )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: