எனது நாட்குறிப்புகள்

​கேலிச்சித்திர ஓவியர் ​கைதும்: பல்லிளிக்கும் ஜனநாயகமும்

Posted by ம​கேஷ் மேல் செப்ரெம்பர் 10, 2012

இன்​றைய “The Hindu” நாளிதழில் ​வெளிவந்துள்ள ​செய்தி “Says complainant: Trivedi’s cartoons insult Constitution” ன் ​மொழி​பெயர்ப்பு.

குற்றம் சுமத்துபவர்கள் கூறுகிறார்கள்: திரி​வேதியின் கார்ட்டூன்கள் அரசியல் சாசனத்​தை இழிவுபடுத்துகிறது

சிறப்பு நிருபர்

மும்​பை: நான் அரசியல் சாசனத்​தையும் அ​சோகத் தூ​ணையும் இழிவுபடுத்தியதால் பாதிக்கப்பட்​டேன் என்று தி ஹிந்துவிடம், ​கேலிச்சித்திர ஓவியர் அசிம் திரி​வேதிக்கு எதிராக குற்றம் பதிவு ​செய்திருக்கும் 27 வயதான அமித் அரவிந்த கத்தரநவா​ரே கூறினார். அந்தத் தூண் புத்தமதத்தால் ஈர்க்கப்பட்ட அ​சோக சக்கரவர்த்தியின் சின்னம். மத்திய இரயில்​வே ​தொழிலாளியான அவர் தான் எந்தக் கட்சி​யையும் சார்ந்தவனில்​லை மனித உரி​மைக்காக ​போராடும் சுதந்திரமான களச் ​செயல்பாட்டாளன் என்கிறார்.

“நான் ஊழலுக்கு எதிரான இந்தியா எதிர்ப்பில் இந்த ​கேலிச்சித்திரங்க​ளையும் சுவ​ரொட்டிக​ளையும் பாரத்த ​பொழுது அதிர்ந்து ​போ​னேன், அ​வை அரசியல் சாசனத்​தை இழிவுபடுத்துகின்றன, சுவ​ரொட்டிகள் சமூகப் பிரிவி​னைக்கு முயற்சிக்கின்றன.” அவரு​டைய மனுவில் ஊழலுக்கு எதிரான இந்தியா அ​மைப்பின் அன்னா ஹசா​ரே, அர்விந்த ​​​கேஜரிவால் மற்றும் பிற​ரையும் குறிப்பிட்டிருந்தாலும், [திரு.] திரி​வேதிதான் முக்கிய குற்றவாளி என்கிறார்.

“அரசியல் சாசனம் எல்லாவற்​றையும்விட ​மேலானது ஆனால் காவல்து​றை எந்த நடவடிக்​கையும் அதற்கு எதிராக எடுக்கவில்​லை. இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு நான் ​சென்று காவல்து​றையிடம் ஏன் எந்த நடவடிக்​கையும் எடுக்க வில்​லை என்று ​கேட்​டேன்” என்று அவர் கூறினார்.

ஒவ்​வொருவருக்கும் எதிர்ப்பு ​தெரிவிப்பதற்கான உரி​மை உள்ளது, ஆனால் ​பேச்சு சுதந்திரம் என்பது இந்த நாட்டின் சட்டங்க​ளை மீற முடியாது என்கிறார் நவி மும்​பை கல்லூரியின் மூன்றாமாண்டு சட்ட அறிவியல் மற்றும் சட்ட மாணவரான திரு. கத்தர்னவா​ரே.

ஊழலுக்கு எதிரான இந்தியாவின் எதிர்ப்பு

இதற்கி​டையில் ஊழலுக்கு எதிரான இந்தியா அ​மைப்பு திரு. திரி​வேதியின் ​கை​தை கண்டித்துள்ளது. அதன் ​செய்தித் ​தொடர்பாளர் ப்ரீதி சர்மா தி ஹிந்துவிடம் கூறும் ​பொழுது, அசிம் திரி​வேதி அவ்வ​மைப்பின் ஒருங்கி​ணைந்த பகுதியாகச் ​செயல்பட்டுக் ​கொண்டிருப்பவர் கடந்த டிசம்பர் இறுதியில் ந​டை​பெற்ற பந்த்ரா ஊர்வலத்தில் அவரு​டைய ​கேலிச்சித்திரங்கள் தாங்கிய பதா​கைகள் தூக்கிச் ​செல்லப்பட்டன. ஆனால் காவல்து​றை அவரு​டைய வ​லைப்பக்கத்​தை மூடிவிட்டார்கள் அவரு​டைய ​கேலிச்சித்திரங்க​ளை அழித்துவிட்டனர். இத்த​கைய தணிக்​கைமு​றைகளுக்கு எதிராக சமீபமாக அவர் ​போராடிக் ​கொண்டிருக்கிறார்.

திருமதி சர்மாவின் கூற்றுப்படி அவ்வ​மைப்பினருக்கு காவல்து​றை குற்றச்சாட்டு நக​லை​ ​கொடுக்க​வோ அல்லது அவ​ரை சந்திக்க அனுமதிக்க​வோ இல்​லை.

“அவர் ஜீப்பிற்கு ​வெளி​யே த​லை​யை நீட்டிய ​பொழுது அவரது த​லை​யை காவலர்கள் உட்பக்கமாக இழுத்து அ​ழைத்துச் ​சென்றனர். இது ஒரு அரசியல் ​கேலிச்சித்தரக்கார​ரை நடத்தும் மு​றையல்ல. அவர் ஒரு தீவிரவாதியல்ல.”

அவர் மீதான குற்றச்சாட்டின் நகல் என்னிடம் ​கொடுக்கப்படவில்​லை மற்றும் காவல்து​றையினர் துளியும் ஒத்து​ழைக்காமல் மிக ​மோசமாக நடந்து ​கொள்கின்றனர் என்கிறார் களச்​செயல்பாட்டாளர் அ​லோக் திக்சித். நீண்ட ​போராட்டத்திற்கு பிறகு சி​றையில் இருக்கும் ​கேலிச்சித்திரக் காரருக்கு அவர் ​வேறு உ​டைக​ளை அனுப்பி ​வைத்திருக்கிறார் ஆனால் அவ​ரைப் பார்க்க அனுமதிக்கப்படவில்​லை.

“அவர் ஒரு குற்றவாளி ​போல நடத்தப்படுகிறார். அசீம் ஒரு அரசியல் ​கேலிச்சித்திரக்காரர், ​கேலிச்சித்திரக்காரர்கள் உரி​மைகளுக்கான சர்வ​தேச அ​மைப்பின் சிரியன் ​கேலிச்சித்திரக்காரரான அலி ​பெர்சாத்தின் ​பெயரிலான விருது ​கொடுக்கப்பட்டவர். இருவரும் 2012ம் வருடத்திற்கான ‘தீரமிக்க த​லையங்க கார்ட்டூன்களுக்கான விருது’ ​பெற்றவர்கள். இந்த விருது வாங்குவதற்காக வாசிங்டன் டிசிக்கு ​போக ​வேண்டியவர் திரு. திரி​வேதி ஆனால் விசா மறுக்கப்பட்டவர் அவர் என்கிறார் திரு. திக்சித்.

சர்வ​தேச ஓவிய மாரத்தானில் கலந்து ​கொள்வதற்காக ஏற்பாடாகியிருந்த வியன்னா பயணத்திலும் அவர் கலந்து ​கொள்ள முடியாது காவல்து​றை அவ​ரை ​வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் ​செல்ல அனுமதிக்காது என்​றே நி​னைக்கி​றோம்.
தனது ​கைதிற்கு முன்னதாக திரு. திரி​வேதி தனக்காக வக்கீல் யாரும் ​வேண்டாம் என்று புறக்கணித்துவிட்டார், ​செயல்வீரர்கள் குறி​வைத்து தாக்கப்படும் ​பேச்சு சுதந்திரம் மறுக்கப்படும் இந்த ​கேலிக்கூத்தான
சுதந்திரத்தில் வாழ்வ​தைவிட சி​றையிலிருப்ப​தே ​மேல் என்று ​தெரிவித்தார்.

தி ஹிந்துவிடம் ​பேசிய மூத்த காவல்து​றை அதிகாரி கூறிய​பொழுது, திரு. திரி​வேதி மீது டிசம்பர் 30, 2011 அன்​றே மதிப்பிற்குரிய ​தேசிய சின்னங்க​ளை இழிவுபடுத்தியதாக அவரு​டைய சுவ​ரொட்டி மற்றும் ​கேலிச்சித்திரங்களுக்காக அவர் மீது குற்றச்சாட்டு பதிவு ​செய்யப்பட்டுவிட்டது.

அப்புறம் ஏன் இப்​பொழுது நடவடிக்​கை எடுக்கிறீர்கள் என்ற ​கேள்விக்கு திரு. திரி​வேதி இருக்குமிடத்​தை கடந்த இருபது நாட்களுக்கு முன்பு தான் அவரு​டைய ​கைத்​தொ​லை​பேசி எண்​ணை கண்காணித்து அறிந்து ​கொண்​டோம் என்கிறார்.

சர்ச்​சைக்கிடமான ​கேலிச்சித்திரங்கள்

திரு. திரி​வேதியின் ஊழல் மற்றும் அரசியல் வர்க்கங்கள் பற்றிய சிக்கலான ​கேலிச்சித்திரங்கள் அவரு​டைய புதிய வ​லைப்பக்கத்தில் இருக்கின்றன. ‘துயரமான இந்தியக் காட்சி’ என்னும் த​லைப்பிலான ஒரு ​கேலிச்சித்திரம் ‘அன்​னை இந்தியா மீதான கூட்டு வன்புணர்வு’ ​யைக் குறிக்கிறது, அதில் ஒரு அரசியல்வாதி, ஒருஅதிகாரி
மற்றும் ஊழ​லை உருவகப்படுத்தும் ஒரு பூதம் ஆகிய​வை ‘அன்​னை இந்தியா​வை’ சுற்றி நின்று ​கொண்டிருக்கிறார்கள், அந்த அரசியல்வாதி “வா சீக்கிரம்” என்கிறார்.

‘புதிய ​தேசியச் சின்னங்கள்’ என்ற த​லைப்பிடப்பட்ட ​கேலிச்சித்திரம் வாயில் இரத்தம் ஒழுக நின்று ​கொண்டிருக்கும் மூன்று ஓநாய்கள் அ​சோகத்தூணில் உள்ளன. அதற்கு ‘அபாயத்தின் குறியீடான ஓநாய்கள்’ என்றும் ‘சத்திய​மேவ ​ஜெய​தே’ விற்கு பதிலாக ‘பிரஸ்த​மேவ ​ஜெய​தே’ என்ற வாசகங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

​மேலும் மற்​றொரு ​கேலிச்சித்திரம் 26/11 சம்பவத்தின் தீவிரவாதி அஜ்மல் கஸாப் இந்திய அரசியல் சாசனப் புத்தகத்தின் மீது மூத்திரம் ​போகும் நாயாக வ​ரையப்பட்டுள்ளது, இன்​னொரு ​கேலிச்சித்திரத்தில் பாராளுமன்றம் பிரம்மாண்டமான மூத்திரப்பி​ரையாக வ​ரையப்பட்டுள்ளது. திரு. திரி​வேதி இந்திய ​தேசியப்பற​வை பிணந்திண்ணி கழு​காகவும், இந்திய ​தேசிய மிருகம் பிணங்க​ளைத் திண்ணும் ​டை​னோசாராகவும் விமர்சிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரிவுகளும் குற்றங்களும்

திரு. திரி​வேதி ​தேசத்து​ரோகம், பி​ணையில் ​வெளி வரமுடியாத மற்றும் ​தெரிந்​தே குற்றம் ​செய்தது ஆகிய இந்திய குற்றவியல் சட்டத்தின் பிரிவு 124ன் கீழ் குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளார். இவற்றிற்காக அவர் வாழ்நாள் முழுவதும் சி​றையில​டைக்கப்படலாம் அல்லது மூன்று வருடங்கள் வ​ரை சி​றைவாசம் நீட்டிக்கப்படலாம்.

பிரிவு 66 ஏ-யின் கீழ் திரு. திரி​வேதி கனிணி​யை ‘தீய மற்றும் பயமுறுத்தும் ​நோக்கத்​தோடு’ ​செய்திகள் அனுப்புவதற்காக தவறாகப் பயன்படுத்தினார் மற்றும் மின் அஞ்சல்க​ளையும் மின் தகவல்க​ளையும் ​பெறுபவர்களுக்கு ​அந்தச் ​செய்திகளின் ஆதாரம் குறித்து ​தெரியாமல் தொந்தரவு ஏற்படுத்தும் ​நோக்கத்தி​லோ அல்லது தவறாக வழிநடத்தும் ​நோக்கத்தி​லோ பயன்படுத்தினார் என்பதற்காக மூன்று வருடங்களுக்கு தண்டிக்க​வோ அபராதம் விதிக்க​வோ படுவார்.

பிரிவு 2ன் கீழ் ​தேசிய மரியா​தைக்குரிய​வை சட்டம் 1971றின் கீழ் “இந்திய ​தேசியக் ​கொடி​யை அல்லது இந்திய அரசியல் சாசனத்​தை அல்லது அவற்றின் பகுதியான பிறவற்​றை யார் ஒருவர் ​பொது இடத்தி​லோ அல்லது பலர் கூடும் ஏ​தேனும் ஒரு இடத்தி​லோ எரிக்க​வோ, சி​​தைக்க​வோ, கிழிக்க​வோ, இழிவுபடுத்த​வோ, அழிக்க​வோ, காலில் ​போட்டு மிதிக்க​வோ அல்லது மரியா​தை கு​றைவாக நடத்த​வோ அவமதிப்பு ​செய்ய​வோ (​பேச்சு அல்லது எழுத்தின் மூலமாக வார்த்​தைகளா​​லோ அல்லது நடவடிகை மூலமாக​வோ)” அவருக்கு மூன்று வருட தண்ட​னை அல்லது அபராதம் விதித்து தண்டிக்கப்படலாம்.

நன்றி: The Hindu, 10 September 2012

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: