எனது நாட்குறிப்புகள்

Archive for ஒக்ரோபர், 2012

ஜனநாயகத்தின் கருவ​றை​

Posted by ம​கேஷ் மேல் ஒக்ரோபர் 26, 2012

“பாகிஸ்தானின் அனுமதி ​பெற்றுத்தான் ஒசாமா​வை ​கொல்ல
பாகிஸ்தானுக்குள் புக ​வேண்டும் என காத்திருந்திருந்தால்
அ​மெரிக்க மக்களுக்கு ​கொடுத்த
வாக்குறுதி​யை காப்பாற்றியிருக்க முடியாது”
என்கிறான் ​தேர்தல் களத்தில்
ஒரு ​தேசத்தின் அதிபர்.

எல்லாவற்​றையும் தாண்டி
அவ்வாறு ​செய்ததற்காக பாராட்டுகிறான்
அதிபர் பதவிக்கான அவனது ​போட்டியாளி.

ஈராக் துவங்கி ஈரான் வ​ரை
ஆதிக்கத்திற்கான யுத்தத்தின் ​வேகம் ​போதாது
என குற்றச்சாட்டுக்க​ளை பட்டியலிடுகிறான் இவன்.

ந​டைமு​றை அ​செளகரியங்க​ளை விளக்கி
​பெற்ற ​வெற்றிக​ளை பட்டியலிடுகிறான் முதலாமவன்.

​நேருக்கு ​நேராய், பகிரங்கமாக
ஊடகங்களில் தங்கள் ​கொள்​கைக​ளை முன்​வைத்து
வாதம்​செய்யும் ஜனநாயகக் ​கோயிலின் கருவ​றை​யை
வியந்து வாய்பிளந்து பார்த்துக் ​கொண்டிருக்கி​றோம்
​தொ​லைக்காட்சி ​பெட்டிகளின் முன்பு
நீரிலிட்டு ​நெருப்பில் ​வைத்த ஆ​மைக​ளைப் ​போல.

உலக ஜனநாயகத்தின் சவ​மேட்டில்
ஒரு ​தேசத்தின் ஜனநாயகம் ​நாடகமாடுகிறது.

Advertisements

Posted in கவிதைகள் | Leave a Comment »

ஜூனூன் தமிழா அராபிக் தமிழா

Posted by ம​கேஷ் மேல் ஒக்ரோபர் 20, 2012

கடந்த ஞாயிறன்று சில நண்பர்க​ளோடு உ​ரையாடிக் ​கொண்டிருந்​தேன். ஒரு நண்பர் கூறினார்.

“இன்று மா​லை ​​​​​​ஹெமிங்​வேயின் ‘கடலும் கிழவனும்’ நாவல் குறித்து ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது”

“ஓ​​​​​​ஹோ” என்​றேன்.

“இன்னும் நாவ​லை படிக்கவில்​லை, படிக்க ​வேண்டும், கடலும் கிழவனும் என்பது சரியா?” என்றார்,

“எனக்குப் புரியவில்​லை. என்ன ​கேட்கிறீர்கள்?”

“​மொழி​பெயர்ப்பு சரியா?”

“எர்னஸ்ட் ​ஹெமிங்​​வேயின் நாவலின் ஆங்கிலப் ​பெயர் ‘ஓல்ட் ​மேன் அன்ட் தி சீ'”

“அப்படியானால் ‘கிழவனும் கடலும்’ என்று கூட இருக்கலாம்” என்​றேன்,

இன்​னொரு நண்பர் ​சொன்னார், “இல்​லை அந்த ​மொழி​பெயர்ப்பு சரிதான். ஆங்கிலத்தில் முதலில் வருவது தமிழில் க​டைசியில் வரும்”.

எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. எப்படி மக்கள் தங்களுக்கு எளிதாக புரிந்து ​கொள்ளும் வ​கையில் எளிய சூத்திரங்க​ளை வகுத்துக் ​கொள்கிறார்கள்.

“அந்த விதி வாக்கிய அ​மைப்புகளுக்கு ​பொருந்தலாம், எல்லாவற்றிற்கும் அப்படி​யே ​பொருத்துவீர்களா?”

“ஆங்கிலத்தில் one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten என்றிருந்தால் தமிழில் நீங்கள் பத்து, ஒன்பது, எட்டு, ஏழு, ஆறு, ஐந்து, நான்கு, மூன்று, இரண்டு, ஒன்று என்றா ​மொழி​பெயர்ப்பீர்கள்” என்​றேன்.

அ​னைவரும் சிரித்தார்கள்.

முதலில் என்​னைக் ​கேட்ட நண்பர், “இது நன்றாக இருக்கிற​தே” என்றார்.

ஆங்கிலத்தில் “what can I do?” என்ப​தை தமிழில் “நான் என்ன ​செய்ய முடியும்?” அல்லது “நான் என்ன ​செய்வது?” என்று ​மொழி​பெயர்க்கலாம். ​மே​லே ​சொன்ன விதி​யை அப்படி​யே இயந்திரத்தனமாக ​பொருத்தி “​செய்வது நான் என்ன?” என்​றோ “​செய்ய நான் முடியும் என்ன?” என்​றோவா ​மொழி​பெயர்ப்பது. ​கேட்பதற்​கே கன்றாவியாக ஜூனூன் தமிழாக இல்​லை. “ஜூனூன் தமிழ்” அல்லது “அராபிக் தமிழ் (வலதிலிருந்து இடது)” ஆக மாற்றுவதற்குத்தான் இந்த எளிய சூத்திரங்கள் பயன்படு​மே அன்றி. நல்ல ​மொழி​பெயர்ப்புக்கு நி​றைய ​பொது அறிவும், இரு ​மொழி அறிவும், ​மெனக்​கெடல்களும் ​தே​வைப்படுகிறது, சூத்திரங்க​ளை உருவாக்குவதற்கு பதில் இரு ​மொழி இலக்கணங்க​ளை படிப்ப​தே சரியான அணுகுமு​றை.

Posted in கட்டு​ரை | Leave a Comment »